Mert a prostatitis felakasztotta magát


Délamerikai Magyarság, Megírta többek között, hogy a tolvajok a Mert a prostatitis felakasztotta magát csak a pénztárcáját vitték el, ellenben ¡Otthagyták Pitt értékes aranyóráját, a mely Íróasztalán a tolltartó alatt volt el helyezve.

Bűvész prosztatagyulladásban.

A következő napon Pitt mint egy me­teor, rohant be az Illető lap szerkesztő­ségébe és a szerkesztőhöz ezeket a sza­vakat intézte: — Tegnap ön megírta lapjában a ná­lam történt betörést, hozzátéve azt a Csodát, hogy órámat, amely a tolltartó alatt volt elrejtve, a betörők otthagy­ták. Ezt irta, vagy nem? Frigyes — badeni nagyhercegről sok jóizü ado­mát jegyeztek fel. Ilyen a következő: Amikor a Bázelből Konstanzba vivő vasutat átadták a forgalomnak Hódmezővásárhely Tóth Sándor csongrádi cigányzenész­nek esztendőkkel ezelőtt a szemébe vá­gódott az elpattant hegedühur és sú­lyos sérüléseket szenvedett.

Robbanás és lövöldözés volt Kabulban

A hódme­zővásárhelyi kórházban nyomban ápo­lás alá vették, azonban nem tudták meg menteni szemevilágát. A cigányzenész jobbszeme most csodálatos módon, min­den külső beavatkozás nélkül váratlanul javulni kezdett és visszanyerte látását.

Sytin hangulata az erekció fokozására, Isteni gyógyító immunitás sytin

Az orvosi vizsgálat meglepő megállapí­tásra jutott. A cigányzenész szemébe csapódott hegedühur annakidején ketté­metszette a szemet befedő hályogréte­get, a szemgolyót azonban nem sértette meg. A hályog a baleset után visszahú­zódott és az idők folyamán teljesen el­sorvadt. Kaposvár Varga Margit 29 éves marcali leány az elmúlt napokban hozzátartozói tá­vollétében felakasztotta magát és mire rátaláltak, már halott volt. A hátraha­gyott búcsúlevelekből megállapították, hogy a leány szerelmi bánatában követ­te el végzetes tettét.

Nagyvárad Kóbor cigányok hét évvel ezelőtt Bi­­harmegyéböl elraboltak egy Domokos Margit nevű leányt, aki cséplés közben mindkét lábát elvesztette. A lány hét évig koldult a cigányoknak, most sza­badította meg tőlük a bukaresti rendőr­ség. Hét év alatt kétmillió lejt gyűjtött elrablóinak.

Milyen gyertyák a prosztatitishez

Perkát Tálos József 22 éves legény eljegyez­te Molnár Erzsébet 17 éves leányt és a napokban lett volna az esküvőjük. A legény szülei ellenezték a házasságot. Ezért a lány visszavitte a jegygyűrűt a legénynek. Tálos József elkeseredésében beretvával átvágta a leány nyakát, — majd felvágta saját kezén az A prosztatitis méz kezelése magvakkal és nyakát is átmetszette.

Délamerikai Magyarság, A német követséghez fordultak ta­nácsért. A németek azt tanácsolták hogy hajón hagyják el Nankingot s menjenek egyelőre Kulingba, mely a Jangce-folyó mentén, magasan a hegyek között fekvő üdülőhely- — így szálltak fel a Jangce egyik angol gőzösére.

Mindkettőjüket életveszélyes állapotban vitték a székes fehérvári kórházba. Szeged Jakab István 37 éves telepes össze­veszett feleségével és ütlegelni kezdte. A veszekedés közben megérkezett 21 éves mostohafia, Jakab László, aki vé­delmébe vette az anyját.

Szponzorált tartalom

Ekkor a mos­tohaapa haragja ellene fordult és mi­előtt az védekezni tudott volna, késével hatalmas szúrást ejtett a mellén. A fiút súlyos állapotban szállították kórházba.

A prosztatagyulladás nem játék | hu

Jakab Istvánt a csendőrség letartóz­tatta. Székesfehérvár Csókakő határában az erdőségben le­vő egyik vadászházat a hegyről hirte­len lezúduló víztömeg annyira megron­gálta, hogy összedőlt és maga alá te­mette a házban már évek óta lakó Ko­vács Gergely 68 éves uradalmi vadőrt.

Az öreg ember holttestét egy kiránduló vadásztársaság találta meg. Magasság: Av. Magyar Egyesületek Központja Quito — Argentínai Magyar Zsidók Egyesülete Pichincha Galicia Avellaneda. BuenosAiresi Magyar Castro Magyarázza ezt meg az olyan honfitársaknak, akik nem értelmezték eddig Mert a prostatitis felakasztotta magát a dol­got. Szerezzen közülök uj előfize­tőket.

Hogyan lehet megtudni a prosztatitisről

Magyar Egyesület Dock J. Núñez Sud Magy. Magyar Segélyegylet Quito Í— Kendéi: 15—18 óráig Corrientes 1-emelet Orr, £iil Dr. Sürgős mun- j kák aznap készülnek, j Rendelés: — hétfőn, szerdán, pénteken j és 14—20 óráig, másnapokon 2—S óráig.

Esti kezelés hétfőn és csütörtö­kön 20—21 óra között. JUNIN ! Neumann volt asszisztense Különleges töl ig. Tüdöbajok: Tuberkulózis. Vér- és vizelet-vizsgálat.

Gyertyák az XP Prostatitishez

Vasárnap és ünnep­napokon 10—12 óra között. Magyar betegek részére az első vizsgálat ingyenes! Női betegségek, havi vérzési zavarok eseteiben szakszerű tanács és kezelés Díjfizetés havonként, igen kedvező feltételekkel. HAHN privát klinikája Vérbaiok, nemi betegsegeli s azok következményeinek gyors és eredmé­nyes kezelése.

Aranyerek, viszerek garantált kezelése, operáció es munkamulasztás nélkül. Rendelés: 10—12 és 14— Pénteken csak 10—12 között.